Środa, 29 Marzec 2023 r. ,   Wiktora, Wiktoryny, Eustachego

Rzeźba Ziemi - najważniejsze informacje

   9
Zróżnicowana powierzchnia Ziemi sprawia, że nasza planeta zadziwia swym bogactwem i różnorodnością krajobrazów. Zróżnicowana rzeźba powierzchni Ziemi jest wynikiem długotrwałego działania sił wewnętrznych i zewnętrznych. Procesy wewnętrzne, do których dochodzi dzięki energii wnętrza Ziemi, doprowadziły do powstania olbrzymich łańcuchów górskich, wzniesień oraz zapadlisk. Procesy zewnętrzne, które wpływają na rzeźbę powierzchni naszej planety, to przede wszystkim procesy związane z energią słoneczną, grawitacją oraz z różnymi czynnikami atmosferycznymi, erozyjnymi i wieloma innymi.

Dzięki tym procesom rzeźba poszczególnych kontynentów przez cały czas ulega drobnym, niewidocznym na pierwszy rzut oka zmianom. Zmiany te zachodzą nieustannie, i choć nie możemy tego zjawiska dostrzec, świat wokół nas zmienia się każdego dnia. Powolutku, pomalutku… Te formy krajobrazu, które możemy dziś podziwiać, powstawały właśnie dzięki takim powolnym, nieustannym przemianom i w dalszym ciągu się zmieniają, chociaż dostrzegą owe zmiany dopiero nasi potomni za wiele lat.

Najwyższym wyniesieniem na lądach są góry. Mają one zazwyczaj różne pochodzenie i bardzo zróżnicowaną budowę geologiczną. Wypiętrzające się masy skalne utworzyły góry fałdowe, do których zaliczamy m. in. Alpy oraz Karpaty. Inny charakter mają już góry zrębowe (m. in. Wogezy i Sudety) oraz powstałe w wyniku działalności wulkanicznej góry wulkaniczne, takie jak Kilimandżaro czy Etna. Masywy górskie stale podlegają licznym procesom, które wpływają na ich wygląd. Do procesów tych zaliczyć trzeba wietrzenie, erozję oraz akumulację. Dlatego też młode góry odznaczają się dużymi wysokościami oraz ostrymi grzbietami, zaś góry stare są zazwyczaj niezbyt wysokie, mają szerokie doliny oraz zaokrąglone grzbiety.

Kolejną formą rzeźby terenu są wyżyny, znajdujące się na wysokości powyżej 300 m. n. p.m. Znajdują się one u podnóży gór albo tworzą dna śródgórskich kotlin. Bardzo często mają one charakter równinny i słabo urozmaiconą rzeźbę. Wyżyny powstają dzięki ruchom, które wynoszą powierzchnie zbudowane z leżących poziomo warstw skalnych. Mogą również powstawać w wyniku wypiętrzenia starych, zrównanych przez czynniki zewnętrzne obszarów górskich.

Obszary leżące na wysokości poniżej 300 m. n. p.m. nazwano nizinami. Krajobraz nizinny może być bardzo zróżnicowany. Wiele nizin ma charakter falisty lub pagórkowaty. Bardzo wiele nizin powstało w wyniku akumulacji osadów niesionych przez rzeki, wiatr oraz lodowce. Niektóre z nizin to dawne dna mórz, które uległy wynurzeniu. Niziny są zazwyczaj bardzo gęsto zaludnione, zajmują niemal 1/3 powierzchni kuli ziemskiej. Z większych nizin warto wymienić Nizinę Środkowoeuropejską, Wschodnioeuropejską, Zachodniosyberyjską, Chińska oraz najbardziej dziką i najsłabiej zaludnioną Nizinę Amazonki w Ameryce Południowej.

Do najrzadziej spotykanych form rzeźby terenu na kuli ziemskiej należą również depresje. Depresjami nazywane są te tereny, które leżą poniżej poziomu morza. W sumie wszystkie depresje zajmują zaledwie 0,6% powierzchni całek kuli ziemskiej. Najgłębszą depresją świata jest Rów Jordanu z Morzem Martwym, zaś największą powierzchnię zajmuje depresja kaspijska.Chcesz zakupić do swojego domu designerski i elegancki narożnik ? Wnętrze twojego biura wymaga odnowienia i nowych gustownych mebli ? Do swojej...
Optima to wrocławska agencja ubezpieczeniowa z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży. Zajmujemy się sprzedażą oraz kompleksową obsługą...
Szybka sprzedaż samochodu i otrzymanie pieniędzy od ręki, to marzenie każdego sprzedającego. GTA skup samochodów przyjmuje różne typy aut,...