Piątek, 18 Wrzesień 2020 r. ,   Józefa, Stefanii

Geodezyjna obsługa inwestycji

   10
Przedsiębiorca decydujący się na budowę jakiegoś obiektu musi skorzystać z usług geodety. Bez niego nie może odbyć się żaden etap realizacji projektu, warto więc znaleźć firmę geodezyjną, która kompleksowo podejmie się niezbędnych działań oraz wykona swoją pracę sumiennie i terminowo. Korzystanie na poszczególnych etapach budowy z usług różnych firm geodezyjnych mija się z celem, gdyż niepotrzebnie wydłuża czas realizacji inwestycji oraz utrudnia wykrycie nieprawidłowości. Geodezyjna obsługa inwestycji polega na wykonaniu map do celów projektowych i planistycznych (w wersji analogowej i cyfrowej), sprawdzeniu stanu władania, inwentaryzacji powykonawczej gotowych obiektów oraz na dokonaniu pomiarów osiadania i odkształceń budynku. 

Zakres czynności geodezyjnych może być inny dla każdej realizacji, nigdy jednak nie pominie wspomnianych wcześniej prac. Geodeta ma również obowiązek odnotowania w dokumentach wszelkich działań, które mają wpływ na przekształcenie terenu, więc przedsiębiorca może mieć pewność, że jego budynek zostanie naniesiony na mapy. Potencjalny inwestor, zanim zwróci się do firmy geodezyjnej, musi uzyskać informację, czy planowana przez niego budowa nie koliduje z planem zagospodarowania przestrzennego danego terenu. 

Jeżeli odpowiedni urząd zezwoli na rozpoczęcie prac, przedsiębiorca ma prawo poprosić geodetę o wykonanie planu zagospodarowania działki. Po zakończeniu pomiarów i wykonaniu mapy, urząd powinien wydać zezwolenie na budowę. W trakcie realizacji projektu przydatny jest stały kontakt z geodetą, gdyż pomiary dokonane przez niego po zakończeniu prac budowlanych, pozwolą na szybki i bezproblemowy odbiór nieruchomości i na szybsze jej użytkowanie. Dokonując wyboru firmy, która zajmie się geodezyjną obsługą inwestycji, warto pokierować się nie tylko kosztami, ale również dyspozycyjnością geodetów w niej pracujących. 

Geodeta mający na głowie zbyt wiele zleceń, może nie pomóc w takim stopniu, w jakim oczekuje tego inwestor. Ponadto, warto sprawdzić, czy geodeci posiadają odpowiednie uprawnienia, ponieważ bez uprawnień ich praca będzie bezwartościowa. Warto także dowiedzieć się, czy sprzęt, którym się posługują przy dokonywaniu pomiarów jest nowoczesny, oraz przez jaką firmę został wyprodukowany. Sprawne urządzenia renomowanego producenta dają gwarancję wykonania dokładnych pomiarów.Firma Senator, została założona w 1993 roku we Wrocławiu przez ludzi pełnych pasji i zaangażowanych w wykonywaną przez siebie pracę. Już od...
Zróżnicowana powierzchnia Ziemi sprawia, że nasza planeta zadziwia swym bogactwem i różnorodnością krajobrazów. Zróżnicowana rzeźba...
O samej geodezji, można byłoby mówić naprawdę bardzo dużo, jednak dla zwykłych osób, ważne są przede wszystkim podstawy tego tematu....